Fra postnr

Alle priser og rabatter i pris- og rabattmatrisen kan avgrenses til å gjelde for ordrer med postnummer innenfor et angitt intervall. Feltene Fra postnr og Til postnr benyttes til dette.

Hvis du angir et Postnr som finnes i tabellen Postadresse vil feltet Poststed bli fylt ut, og markøren hopper til neste felt. Hvis angitt verdi i feltet Postnr ikke finnes vil en advarsel vises på Statuslinjen. Markøren vil da stoppe i feltet Poststed, så denne verdien kan angis manuelt.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Postnr Tekst (40)
SQL-navn FrPNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 6690  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.