Faste priser/rab.

Priser og rabatter kan defineres til å settes til en fast verdi.

Ikke velg gunstigere pris/rabatt

Valgene for rabatt gjelder hvis ikke feltet Søk etter pris - rabattbeløp er markert under feltet Rabattforslag i tabellen Bedriftsopplysninger.

Hvis de aktuelle rabattfeltene ikke er utfylte på raden, og du har markert for fast rabatt, betyr det at du ikke kan gi noe rabatt for kombinasjonen av kriterier på raden. Dette kan du for eksempel benytte til å unnta et produkt fra rabatter som ellers gjelder for den gruppen som produktet tilhører, eller for å angi faste priser til kunder i henhold til inngåtte avtaler.

Ikke rabatt % på

Du kan velge å ikke beregne rabattprosent av utsalgs-, utleie- og innkjøpsprisene. Dette kan for eksempel gjelde kampanjepriser.

Dette gjelder kun for rabattprosent. Hvis et rabattbeløp finnes på samme rad i pris- og rabattmatrisen blir dette trukket fra.

Et oppslag åpner dialogboksen der du kan se følgende avkrysningsbokser og alternativer:
Utsalgspris
Utsalgsrabatt
Utleiepris
Utleierabatt
Erstatningspris
Innkjøpspris
Innkjøpsrabatt
Kostpris
Utsalgspris
Utleiepris
Innkjøpspris
Utsalgsprispåslag
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Faste priser/rab. Heltall
SQL-navn Fixed Navnet på databasefeltet.
Nummer 4833  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.