Leveringsbet.

Sett like priser og rabatter/tillegg for ordrer med en bestemt leveringsbetingelse.

Leveringsbetingelser kan settes for kunder i tilsvarende felt i tabellen Aktør. Gyldige leveringsbetingelser defineres i tabellen Tekst. Oppsett for leveringsbetingelser i tabellen Pris- og rabattmatrise tas ikke automatisk hensyn til, hvis de ikke er knyttet til et bestemt produkt. Oppsett under Pris/rabatt-behandling i tabellen Bedriftsopplysninger styrer om leveringsbetingelser på rader uten produktnummer skal brukes, eller ikke, for tabellene Ordre og Ordrelinje.

Leveringsbetingelse tekster for forskjellige språk kan defineres i tabellen Tekst. Disse tekstene har teksttypen 4.
Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en Leveringsbetingelse i tabellen Tekst.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Leveringsbetingelse Heltall
SQL-navn DelTrm Navnet på databasefeltet.
Nummer 6692  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.