Kostpris

Kostprisen for produktet.

Kostpriser blir brukt ved beregning av lagerverdier og påløpte kostnader. Beregning av lagerverdier blir alltid gjort ut fra FIFO pris i tabellen Vareparti.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Pris Desimal
SQL-navn CstPr Navnet på databasefeltet.
Nummer 2657  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.