Poststed

Navnet på poststedet.

Når du angir Postnr i andre tabeller, fylles det riktige Poststed ut automatisk.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Adresselinje Tekst (60)
SQL-navn Place Navnet på databasefeltet.
Nummer 3772  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.