Tid til start

Antallet perioder før perioden der periodiseringen starter.

Verdien i feltet beregnes på grunnlag av feltet Valuteringsdato i tabellen Bilag.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Nr Heltall
SQL-navn StrtPer Navnet på databasefeltet.
Nummer 15520  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.