Sum andeler

Summen av andeler som fordeles mellom perioder.

Verdien i feltet beregnes på grunnlag av summen av feltene for Andel i tabellen Periodiseringslinje. Det finnes ingen sjekk for å sikre at andelene til sammen utgjør 100 %.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Prosent Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn SmShr Navnet på databasefeltet.
Nummer 2193  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.