Per.nøkkel

Et unikt nummer som identifiserer periodiseringsnøkkelen.

Feltet Per.nøkkel brukes som referanse i tabellen Budsjettlinje for å få riktig periodefordeling.

Merk: Hvis du trykker på + i denne kolonnen, foreslås det neste tilgjengelige nummeret. Brudd i nummerserien som skyldes slettede rader, foreslås ikke. Hvis du angir et eksisterende nummer, får du en feilmelding. Når nummeret er angitt, kan det ikke endres.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Per.nøkkel Heltall
Primærnøkkel Ja Per.nøkkel
SQL-navn PrGrNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 2192  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.