Periodiseringskonto debet

Motkontoen for periodisering for debetposter, for kreditnotaer.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Kontonr Heltall
SQL-navn PerDbAc Navnet på databasefeltet.
Nummer 15518  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Hovedbokskonto PeriodDebitAccount
  • Periodiseringskonto debet
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.