Betalingsbet.

Et unikt nummer som identifiserer betalingsbetingelsen.

Betalingsbetingelse tekster for forskjellige språk kan defineres i tabellen Tekst. Disse tekstene har teksttypen 6.
Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en Betalingsbetingelse i tabellen Tekst.
Merk: Hvis du trykker på + i denne kolonnen, foreslås det neste tilgjengelige nummeret. Brudd i nummerserien som skyldes slettede rader, foreslås ikke. Hvis du angir et eksisterende nummer, får du en feilmelding. Når nummeret er angitt, kan det ikke endres.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Betalingsbetingelse Heltall
Primærnøkkel Ja Betalingsbet.
SQL-navn PmtTrmNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 586  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.