Maks antall rentedager

Maksimalt antall dager for beregning av renter.

Hvis du bruker feltet Maks antall rentedager, viser feltet Renter til dato i tabellen Åpen kundepostRenter fra dato + Maks antall rentedager.

I enkelte land er det bare tillatt å beregne renter i et bestemt maksimalt antall dager. Det tas hensyn til dette ved renteberegningen.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Dager Heltall
SQL-navn MxIntDy Navnet på databasefeltet.
Nummer 10964  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.