EDI betalingsbet.

Betalingsbetingelseskoden som brukes til EDI.

Et oppslag i denne kolonnen gir deg følgende liste over mulige verdier:
3 - Fast dato
4 - Ikke fast dato
17 - Ultimo
20 - Morarente
22 - Rabatt
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene EDI betalingsbet. Heltall
SQL-navn EDIPmtT Navnet på databasefeltet.
Nummer 6373  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.