Direkte debit.

Transaksjoner i tabellen Åpen kundepost med denne betalingsbetingelsen vil bli inkludert i direkte debitering.

Dette krever at feltet Dir. deb. status for kunden har verdien 3 - Har avtale med varsling og at oppføringen ikke allerede er debitert eller unntatt fra debitering i feltet Betaling foreslått i tabellen Åpen kundepost.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Boolsk Heltall
SQL-navn DirDeb Navnet på databasefeltet.
Nummer 5506  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.