Kontantrabatt %

Rabattprosenten ved kontantbetaling.

Hvis rabattmåneder og/eller -dager og prosentrabatten har en annen verdi enn 0, beregner systemet en kontant forfallsdato og et kontantbeløp i gjeldende valuta og standard valuta for åpne poster som produseres ved oppdatering av bilag. Feltene for kontantrabatter som er mottatt og gitt, viser hovedbokskontoene som kontantrabattene er bokført til.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Prosent Desimal
SQL-navn DcP Navnet på databasefeltet.
Nummer 4940  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.