Gitte kont.rab.

Kontoen for gitt rabatt ved kontantbetaling.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Kontonr Heltall
SQL-navn OutwDcAc Navnet på databasefeltet.
Nummer 4942  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Hovedbokskonto AccountForGrantedCashDiscount
  • Gitte kont.rab.
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.