Betalingstype

Betalingstype for betalingsposten.

Et oppslag i denne kolonnen gir deg følgende liste over mulige verdier:
1 - Remittering
2 - Debitering
3 - Remittering/debitering
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Betalingstype Heltall
SQL-navn PmtTp Navnet på databasefeltet.
Nummer 11442  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.