Betalingsstatus

Nåværende status for betalingen i betalingsprosessen.

Et oppslag i denne kolonnen gir deg følgende liste over mulige verdier:
1 - Forslag
2 - Overført
3 - Overført med avvisninger
Denne verdien blir benyttet når betalingslinjer er avvist av eksterne EBF-systemer, og betalingslinjer uten feil er overført til banken.
8 - Overført til EBF-system, ikke til bank
Denne verdien er en midlertidig status som blir satt når det eksterne EBF-systemet behandler data, før bankfilen er produsert.
9 - Mangler betalingslinjer
Denne verdien blir satt på returdata, når betalinger ikke har tilhørende betalingslinjer.
10 - Avvist av EBF-system
Transaksjoner som ikke er akseptert av det eksterne EBF-systemet får denne verdien. I tabellen Betaling blir denne verdien brukt hvis alle betalingslinjene for en betaling er avvist, ellers blir verdien 3 - Overført med avvisninger brukt.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Betalingsstatus Heltall
SQL-navn PmtSt Navnet på databasefeltet.
Nummer 6926  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.