Betalingsnr

Et unikt nummer som identifiserer betalingen.

Nummeret tildeles av systemet ved kjøring av behandlingsvalget Lag betalingsforslag fra tabellen Åpen leverandørpost eller Åpen kundepost.

Merk: Hvis du trykker på + i denne kolonnen, foreslås det neste tilgjengelige nummeret. Brudd i nummerserien som skyldes slettede rader, foreslås ikke. Hvis du angir et eksisterende nummer, får du en feilmelding. Når nummeret er angitt, kan det ikke endres.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Betalingsnr Heltall
Primærnøkkel Ja Betalingsnr
SQL-navn BPmtNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 6919  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.