Planl. overf.dato

Planlagt overføringsdato for betalingsforslaget.

Datoen foreslås i dialogen til behandlingsvalget Lag betalingsforslag. Feltet kan overstyres.

Datoen er validert ved hjelp av de regionale innstillingene i Windows.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Dato Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn PlTrfDt Navnet på databasefeltet.
Nummer 6924  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.