EBF valutakode

Valutakoden som brukes for elektronisk betaling.

EBF valutakode tekster for forskjellige språk kan defineres i tabellen Tekst. Disse tekstene har teksttypen 129.
Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en EBF valutakode i tabellen Tekst.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene EBF valutakode Heltall
SQL-navn CurCd Navnet på databasefeltet.
Nummer 11443  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.