Bredde

Bredden for den visuelle kolonnen i forhold til gjennomsnittlig antall tegn det er plass til, eller -1 for å bruke standardbredden for kolonnens domene.

Angis vanligvis med kommandoen Bredde (i gruppen Kolonne i kategorien Design, eller tilsvarende musehandlinger).

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Bredde Desimal
SQL-navn NoOfChr Navnet på databasefeltet.
Nummer 332  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.