Sort.sekv.nr

Sorteringssekvensnummeret for den visuelle kolonnen, starter på 1 for den viktigste kolonnen.

Hvis feltet ikke er fylt ut, vil den visuelle kolonnen ikke bli sortert.

Du kan merke av for Stigende i feltet Kolonneflagg for å fastsette om den visuelle kolonnen skal sorteres i stigende eller synkende rekkefølge.

Angis vanligvis med kommandoene i gruppen Sortering i kategorien Hjem eller Design.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Nr Heltall
SQL-navn SrtSeqNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 333  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.