Nummer og beskrivelse

Et oppslag i denne kolonnen gir deg følgende liste over mulige verdier:
0 - Standard
1 - Nummer
2 - Beskrivelse
3 - Begge
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Nummer og beskrivelse Heltall
SQL-navn NumF Navnet på databasefeltet.
Nummer 18957  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.