Navn

Det overstyrte navnet på den visuelle kolonnen.

Hvis feltet ikke er fylt ut, brukes kolonnenavnet i modellinformasjonen.

Angis vanligvis med kommandoen Overskrift (Ctrl+N) (i gruppen Kolonne i kategorien Design).

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Navn Tekst (64)
SQL-navn Txt Navnet på databasefeltet.
Nummer 331  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.