Maks. verdi

Den høyeste tillatte verdien i den visuelle kolonnen.

Hvis feltet ikke er fylt ut, brukes den øvre grensen av kolonnens domene.

Angis vanligvis med kommandoen Utfyllingsregler (i gruppen Kolonne i kategorien Design).

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Minimum/Maksimum Tekst (20)
SQL-navn MaxVal Navnet på databasefeltet.
Nummer 6735  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.