Maks. lengde

Største tillatte lengde av innholdet i kolonnen.

Hvis feltet ikke er fylt ut, brukes den øvre grensen av kolonnens domene.

Angis vanligvis med kommandoen Utfyllingsregler (i gruppen Kolonne i kategorien Design).

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Nr Heltall
SQL-navn MaxLen Navnet på databasefeltet.
Nummer 18752  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.