Fast verdi

Den konstante verdien som skal foreslås i den visuelle kolonnen på nye rader.

Hvis det er merket av for alternativet Gjenta verdi eller Foreslå verdi i feltet Kolonneflagg, vil disse bli prioritert.

Angis vanligvis med kommandoen Utfyllingsregler (i gruppen Kolonne i kategorien Design).

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Fast verdi Tekst (240)
SQL-navn ValSug Navnet på databasefeltet.
Nummer 334  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.