Ledetekstbr.

Bredden som er reservert for feltnavn i formularvisning, eller -1 hvis feltet ikke er øverst i kolonnen.

I formularvisning er det alltid det øverste feltet i hver kolonne som lagrer beskrivelsesbredden for kolonnen.

Du kan vanligvis fastsette verdien ved å dra i venstre kant av feltene med musen.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Piksler Heltall
SQL-navn Ldx Navnet på databasefeltet.
Nummer 2310  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.