Desimaler

Antallet faste desimaler som skal vises, eller -1 for ingen desimaler, -2 for flytende desimaler eller tomt felt for å bruke standardformateringen for kolonnedomenet.

Angis vanligvis med kommandoen Format (i gruppen Kolonne i kategorien Design).

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Nr Heltall
SQL-navn Dcm Navnet på databasefeltet.
Nummer 1932  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.