Kolonneflagg

Innstillinger knyttet til den visuelle kolonnens funksjon.

Et oppslag åpner dialogboksen der du kan se følgende avkrysningsbokser og alternativer:
Synlig
Kolonnen vil være synlig i tabell-sideelementet.

Settes vanligvis med kommandoene Skjul (Ctrl+H) og Hent frem (Ctrl+U) (i gruppen Kolonne under fanen Design).

Stigende
Hvis feltet Sort.sekv.nr har en verdi vil kolonnen bli sortert i stigende rekkefølge (ikke synkende rekkefølge).

Settes vanligvis med kommandoer i gruppen Sortering under fanen Hjem eller Design.

Bruddkolonner
Hvis feltet Sort.sekv.nr har en verdi vil en rad med bruddsummer bli vist etter rader med samme verdi i den aktuelle kolonnen.

Settes vanligvis med valget Bruddlinjer i dialogboksen for kommandoen Sortering (F7) (i gruppen Sortering under fanen Hjem eller Design.

Mer enn en
Bruddlinje vil kun vises dersom mer enn en rad har samme verdi i den aktuelle kolonnen.
Gjenta verdi
På nye rader vil samme verdi som på foregående rad bli foreslått i feltet.

Settes vanligvis med valget Gjenta verdi i dialogboksen for kommandoen Utfyllingsregler (i gruppen Kolonne under fanen Design).

Foreslå verdi
På nye rader vil en verdi bli foreslått i feltet.

Settes vanligvis med valget Foreslå verdi i dialogboksen for kommandoen Utfyllingsregler (i gruppen Kolonne under fanen Design).

Hopp over feltet (med Enter eller Tab)
Feltpekeren vil hoppe over feltet, når man trykker Tab eller Enter tasten.

Settes vanligvis med valget Hopp over feltet (med Enter eller Tab) i dialogboksen for kommandoen Utfyllingsregler (i gruppen Kolonne under fanen Design).

Bør fylles ut (vis rødt spørsmålstegn)
Ett rødt spørsmålstegn vil vises om feltet mangler verdi.

Settes vanligvis med valget Bør fylles ut (vis rødt spørsmålstegn) i dialogboksen for kommandoen Utfyllingsregler (i gruppen Kolonne under fanen Design).

Kan ikke fylles ut (verken på nye eller gamle rader)
Feltet vil ikke være redigerbart.

Settes vanligvis med valget Kan ikke fylles ut (verken på nye eller gamle rader) i dialogboksen for kommandoen Utfyllingsregler (i gruppen Kolonne under fanen Design).

Kan bare fylles ut på nye rader
Feltet er bare redigerbart på nye rader.

Settes vanligvis med valget Kan bare fylles ut på nye rader i dialogboksen for kommandoen Utfyllingsregler (i gruppen Kolonne under fanen Design).

Beregnet
Feltet Kolonnenr henviser til en beregnet kolonne, ikke en modellkolonne.
Bruddverdier på
Bruddverdier vil vises i den aktuelle kolonnen.

Hvis valget Beregnet ikke er valgt: Dette valget vil kun bli satt hvis bruddlinjer ikke allerede er definert for kolonnen i modellinformasjonen.

Settes vanligvis med valget Bruddverdier i gruppen Kolonne under fanen Design.

Bruddverdier av
Hvis valget Beregnet ikke er valgt: Bruddverdier vil ikke vises i kolonnen, selv om det er definert for kolonnen i modellinformasjonen.

Settes vanligvis med valget Bruddverdier (i gruppen Kolonne under fanen Design).

Må fylles ut (vis to røde spørsmålstegn og forhindre lagring)
To røde spørsmålstegn vil vises om feltet mangler verdi, og forsøk på å lagre redigering vil gi en feilmelding.

Settes vanligvis med valget Må fylles ut (vis to røde spørsmålstegn og forhindre lagring) i dialogboksen for kommandoen Utfyllingsregler (i gruppen Kolonne under fanen Design).

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Kolonneflagg Heltall
SQL-navn AtFl Navnet på databasefeltet.
Nummer 335  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.