Hvilke sideel.oppl.

Hvilken informasjon som skal lagres om sideelementet.

Angis vanligvis på bakgrunn av valgene som gjøres i dialogboksen Hva som skal lagres, som åpnes fra knappen Hva i dialogboksen til kommandoen Lagre sideelement (i gruppen Tabell i kategorien Design).

Hvis feltet har verdien 0, behandles den på samme måte som -1, dvs. alle flaggene aktiveres og all informasjon lagres.

Et oppslag åpner dialogboksen der du kan se følgende avkrysningsbokser og alternativer:
Sideelementnavn
Teksten som vises på tittellinjen på et tabell-sideelement, settes med kommandoen Tittel (i gruppen Tabell under fanen Design), jfr. feltet Tekst i tabellen Sideelement.
Visningsmåte
Om tabell-sideelementet skal ha skjemavisning, vekslet med kommandoen Bytt visningsform (Ctrl+T) (i gruppen Tabell under fanen Design), jfr. valget Vis sideelement som skjema under feltet Sideel.flagg 1 i tabellen Sideelement.
Font
Skrifttyper brukt i sideelementet og på tittellinjen, settes med kommandoene Font eller Tittelfont (i gruppen Tittel under fanen Design), jfr. henholdsvis feltene Font og Tittelfont i tabellen Sideelement.
Preferanser
Andre preferanser satt for tabell-sideelementet, inklusive de i dialogboksen for kommandoen Andre preferanser og kommandoer for fargevalg (i gruppen Tabell under fanen Design), kommandoer i gruppen Størrelse, samt kommandoen Hopp over (i gruppen Rekkefølge), jfr. felter i tabellen Sideelement.
Utskriftsformat
Utskriftsrelaterte valg, satt med kommandoene Formular, Skriver og Utskriftsformat (i gruppen Utskrift under fanen Design), jfr. felter i tabellen Sideelement.
Utvalg
Utvalgsbetingelser, definert via kommandoene Utvalg (F9) eller Søkepanel (i gruppen Søking under fanen Hjem eller Design), jfr. tabellen Sideelement-utvalg.
Sortering
Sorteringsbetingelser, definert med kommandoene i gruppen Sortering under fanen Hjem eller Design, jfr. felter i tabellen Sideelement-kolonne.
Størrelse
Den visuelle bredden for de kolonnene og bredden reservert for feltnavn i skjemavisning, satt med kommandoen Bredde (i gruppen Kolonner under fanen Design), eller tilsvarende verdier satt ved å dra i feltet med mus, jfr. henholdsvis feltene Bredde og Ledetekstbr. i tabellen Sideelement-kolonne.
Plassering
Synlighet og rekkefølge av kolonner, definert med kommandoene Skjul (Ctrl+H) og Hent frem (Ctrl+U) (i gruppen Kolonner under fanen Design, eller i gruppen Design under fanen Hjem), og kommandoen Flytt (i gruppen Kolonner under fanen Design, eller tilsvarende museverdier), jfr. valget Synlig under henholdsvis feltet Kolonneflagg og Kolonnesekv.nr i tabellen Sideelement-kolonne.
Tekster
Navnet på kolonnen, overstyrt med kommandoen Overskrift (Ctrl+N) (i gruppen Kolonner under fanen Design), jfr. feltet Navn i tabellen Sideelement-kolonne.
Utfyllingsregler
Utfyllingsregler, definert med kommandoen Utfyllingsregler (i gruppen Kolonner under fanen Design), jfr. felter i tabellen Sideelement-kolonne.
Format
Desimalformat og omregningsfaktorer, definert med kommandoen Format (i gruppen Kolonner under fanen Design), jfr. henholdsvis feltene Desimaler og Faktor i tabellen Sideelement-kolonne.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Hvilke sideel.oppl. Heltall
SQL-navn WhSbWFl Navnet på databasefeltet.
Nummer 301  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.