Tekst

Teksten som skal vises på overskriftslinjen.

Hvis feltet ikke fylles ut, vises flertallsnavnet på tabellen.

Angis vanligvis med kommandoen Tittel (i gruppen Tabell i kategorien Design).

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Navn Tekst (64)
SQL-navn GrNm Navnet på databasefeltet.
Nummer 2478  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.