Rader i res.sett

Maksimalt antall rader som skal leses om gangen fra databasen, i et tabellsideelement.

Standardverdien er 1000, for å unngå utilsiktet stort minneforbruk på store tabeller. Brukeren kan flytte mellom resultatsett med kommandoer i gruppen Navigering i kategorien Hjem.

Angis vanligvis i dialogboksen for kommandoen Andre preferanser (i gruppen Tabell i kategorien Design).

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Nr Heltall
SQL-navn ResRows Navnet på databasefeltet.
Nummer 6524  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.