Anvend ved oppslag

Angir om oppsettet for sideelement skal brukes ved oppslag i tabellen.

Angis vanligvis med avkrysningsboksen Oppslag og rullegardinlisten i gruppen Benyttes ved i dialogboksen til kommandoen Lagre sideelement-oppsett (i gruppen Tabell i kategorien Design).

Et oppslag i denne kolonnen gir deg følgende liste over mulige verdier:
1 - Generelt
Sideelementoppsettet brukes ved oppslag i primærnøkkelen i den aktuelle tabellen.
2 - Kunde
Sideelementoppsettet brukes ved oppslag i feltet Kundenr i tabellen Aktør.
4 - Leverandør
Sideelementoppsettet brukes ved oppslag i feltet Lev.nr i tabellen Aktør.
8 - Ansatt
Sideelementoppsettet brukes ved oppslag i feltet Ans.nr i tabellen Aktør.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Anvend ved oppslag Heltall
SQL-navn LRole Navnet på databasefeltet.
Nummer 4351  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.