Rapportnr

Den gjeldende rapporten for sideelementet.

Angis vanligvis med kommandoer i gruppen Utskrift i kategorien Design.

Hvis feltet ikke fylles ut, brukes Sideelement-utskrift.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Rapportnr Heltall
SQL-navn RepNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 16361  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.