$Skrivernavn

UNC-navnet på skriveren.

Defineres vanligvis i dialogboksen for kommandoen Utskriftsformat (i gruppen Utskrift i kategorien Design).

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene $Skrivernavn Tekst (64)
SQL-navn DmDevNm Navnet på databasefeltet.
Nummer 8993  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.