$Papirlengde

Lengden på papiret i stående modus, i tideler av en millimeter.

Brukes bare hvis det kreves i feltet $Papirstørrelse.

Defineres vanligvis i dialogboksen for kommandoen Utskriftsformat (i gruppen Utskrift i kategorien Design).

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Nr Heltall
SQL-navn DmPLen Navnet på databasefeltet.
Nummer 8996  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.