Preferanser

Innstillinger som definerer virkemåten til tabellsideelementet.

Angis vanligvis i dialogboksen for kommandoen Andre preferanser (i gruppen Tabell i kategorien Design).

Et oppslag åpner dialogboksen der du kan se følgende avkrysningsbokser og alternativer:
Skillelinjer mellom kolonnene
Viser vertikale linjer mellom kolonnene i tabellen (når sideelementet har tabellvisning). Gjelder også for utskrifter.

Settes vanligvis med valget Skillelinjer mellom kolonnenei dialogen til kommandoen Andre preferanser (i gruppen Tabell i kategorien Design).

Skillelinjer mellom radene
Viser horisontale linjer mellom radene i tabellen (når sideelementet har tabellvisning). Gjelder også for utskrifter.

Settes vanligvis med valget Skillelinjer mellom radenei dialogen til kommandoen Andre preferanser (i gruppen Tabell i kategorien Design). På skjermen forutsettes det også at Vis skillelinjer i tabellsideelementer er valgt i feltet Brukerpref. på den aktuelle brukere i tabellen Bruker.

Siste rad
Plasser feltpekeren på den siste raden når sideelementet åpnes.

Settes vanligvis med valget Siste radi dialogen til kommandoen Andre preferanser (i gruppen Tabell i kategorien Design).

Gå innom splittede sideelementer
Bruk av tastene Enter eller Tab vil gå innom splittede sideelementer, etter siste redigerbare felt i sideelementet.

Settes vanligvis med valget Gå innom splittede sideelementeri dialogen til kommandoen Andre preferanser (i gruppen Tabell i kategorien Design).

Gå ikke innom tilkoblede sideelementer
Bruk av tasten Enter eller Tab vil ikke gå innom tilkoblede sideelementer etter siste redigerbare felt i sideelementet (og besøk i splittede sideelementer).

Settes vanligvis med valget Gå til tilkoblede sideelementeri dialogen til kommandoen Andre preferanser (i gruppen Tabell i kategorien Design).

Tom tabell (inntil søk/utvalg)
Ingen rader vises når sideelementet åpnes, før brukeren har gjort et søk eller utvalg.

Settes vanligvis med valget Tom tabell (inntil søk/utvalg)i dialogen til kommandoen Andre preferanser (i gruppen Tabell i kategorien Design).

Hindre redigering ved oppslag
Redigering i sideelementer i oppslag er ikke mulig.

Settes vanligvis med valget Hindre redigering ved oppslagi dialogen til kommandoen Andre preferanser (i gruppen Tabell i kategorien Design).

Fjern tittellinje
Tittellinjen til sideelementet vises ikke.

Settes vanligvis med kommandoen Tittellinje (i gruppen Tabell i kategorien Design).

Fjern ramme
3D-rammen rundt formularet (når sideelementet har formularvisning) vises ikke.

Settes vanligvis med kommandoen Ramme (i gruppen Tabell i kategorien Design). Forutsetter at en bakgrunnsfarge er angitt for rammen med kommandoen Knapp/skjemafarge (i gruppen Tabell i kategorien Design).

Fjern bakgrunn
Området rundt tabellen (når sideelementet har tabellvisning) vises ikke utenfor designmodus.

Settes vanligvis med kommandoen Område rundt tabellen (i gruppen Tabell i kategorien Design).

Ikke oppfrisk fortløpende
Sideelementet oppfriskes ikke fortløpende ved utfylling av verdier på søkeraden i Søkepanel.

Settes vanligvis med valget Ikke oppfrisk fortløpendei dialogen til kommandoen Andre preferanser (i gruppen Tabell i kategorien Design).

Undertrykk lagermeldinger
Advarselen Ingen lagersaldo funnet vises ikke. Gjelder kun for sideelementer med tabellen Ordrelinje.

Settes vanligvis med valget Undertrykk lagermeldingeri dialogen til kommandoen Andre preferanser (i gruppen Tabell i kategorien Design).

Oppfrisk automatisk fra kalender
Sideelementet oppfriskes når utvalg gjøres i kalenderen sideelementet er knyttet til (opprettet med kommandoen Knytt til kalender i gruppen Legg til under fanen Design).

Settes vanligvis med valget Oppfrisk automatisk fra kalenderi dialogen til kommandoen Andre preferanser (i gruppen Tabell i kategorien Design).

Nedover ved Enter
Enter-tasten flytter markøren vertikalt, i stedet for horisontalt, i tabellen (når sideelementet har tabellvisning).

Settes vanligvis med kommandoen Nedover ved Enter (Ctrl+R) (i gruppen Redigering under fanen Hjem).

Anvend redigeringsregler på splittede sideelementer
Redigeringsregler definert på kolonner i sideelementet vil også bli brukt i splittede sideelementer, jfr. kommandoen Utfyllingsregler (i gruppen Kolonne under fanen Design).

Settes vanligvis med valget Anvend redigeringsregler på splittede sideelementeri dialogen til kommandoen Andre preferanser (i gruppen Tabell i kategorien Design).

Anvend bakgrunn i bok
Anvend knapp-farge i tabell
Anvend knapp-farge i skjema
Behold markeringer
For tabell-sideelementer vil markert område ikke bli skjult når tabellen mister fokus. Dette kan være nyttig i steder hvor du jobber med flere tabeller samtidig, f.eks. i bankavstemming hvor det skal markeres rader i to forskjellige tabeller som skal matches.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Preferanser Heltall
SQL-navn PrFl Navnet på databasefeltet.
Nummer 286  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.