Optimaliseringsparametre

Optimaliseringstips for databasesystemet ved henting av rader i et tabellsideelement.

Angis vanligvis i dialogboksen for kommandoen Andre preferanser (i gruppen Tabell i kategorien Design).

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Optimaliseringsparametre Tekst (40)
SQL-navn Optim Navnet på databasefeltet.
Nummer 6667  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.