Oppsettnavn

Navnet på oppsettet for sideelementet.

Vanligvis angis det opprinnelige oppsettnavnet i dialogboksen til kommandoen Lagre sideelement (i gruppen Tabell i kategorien Design).

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Navn Tekst (64)
SQL-navn Nm Navnet på databasefeltet.
Nummer 279  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.