Anvend ved inkludering og kobling

Angir om oppsettet for sideelement skal brukes når tabellen inkluderes eller kobles.

Angis vanligvis med avkrysningsboksen Inkludering og kobling i gruppen Benyttes ved i dialogboksen til kommandoen Lagre sideelement (i gruppen Tabell i kategorien Design).

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Boolsk Heltall
SQL-navn Init Navnet på databasefeltet.
Nummer 280  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.