Skjulte rapporter

Rapportene som er skjult i et tabellsideelement.

Inneholder de eksterne numrene for rapportene, atskilt med komma.

Angis vanligvis med kommandoen Skjulte rapporter (i gruppen Tabell i kategorien Design).

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Rapportnumre Ubegrenset tekst
SQL-navn HidRep Navnet på databasefeltet.
Nummer 16495  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.