Font

Fonten som brukes i sideelementet.

Feltet viser skrifttype, stil og størrelse innenfor hakeparenteser. I databasen er det tre separate felter for skrifttype, -stil og -størrelse. Feltet i skjermbildet viser skriftstørrelse fra databasen.

Angis vanligvis med kommandoen Skriftstørrelse (i gruppen Design under kategorien Hjem).

Skriftstørrelse kan settes som en prosent (f.eks. 120) av normal skriftstørrelse, jfr. valget Relative i nedtrekkslisten Type i dialogboksen.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Font Heltall
SQL-navn FSz Navnet på databasefeltet.
Nummer 284  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.