Første sidenr

Nummeret på den første siden.

Sidene tildeles forløpende numre, og starter med nummeret som er angitt i dette feltet, eller 1 hvis feltet ikke er fylt ut. Verdien kan økes, for eksempel hvis en rapport skal brukes som et vedlegg til et dokument.

Defineres vanligvis i dialogboksen for kommandoen Utskriftsformat (i gruppen Utskrift i kategorien Design).

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Nr Heltall
SQL-navn FstPgNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 8987  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.