Element Json

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Json i BLOB Ubegrenset tekst
SQL-navn ElJson Navnet på databasefeltet.
Nummer 19183  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.