Kopier pr. side

Antall kopier som skrives ut av hver side, før den neste.

Hver side kan skrives ut et bestemt antall ganger før neste side skrives ut, ved å definere en verdi som er høyere enn 1 i dette feltet.

Forskjellige tekster kan skrives ut på forskjellige kopier ved å fylle ut kolonnen Kopivariant i tabellen Formularelement, f.eks. teksten "KOPI" på alle kopier unntatt den første.

Defineres vanligvis i dialogboksen for kommandoen Utskriftsformat (i gruppen Utskrift i kategorien Design).

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Nr Heltall
SQL-navn CpPrPg Navnet på databasefeltet.
Nummer 8989  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.