OSS mva-meldingsnr.

Et unikt nummer som identifiserer OSS mva-meldingslogg.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Nr Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn EsTxStNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 17573  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.