Formularnr

Formularnummeret som ble brukt ved utskrift av OSS mva-melding.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Formularnr Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn FormNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 17574  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.