Poststed

Poststedet til ansvarsenheten.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Adresselinje Tekst (60)
SQL-navn PArea Navnet på databasefeltet.
Nummer 10027  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.