Beregnet sluttdato

Valgfritt felt for ytterligere datoer.

Datoen er validert ved hjelp av de regionale innstillingene i Windows.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Dato Heltall
SQL-navn EEndDt Navnet på databasefeltet.
Nummer 10071  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.